Släktforska

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att läsa pdf-filerna

Släktforska själv med hjälp av Gabriel Jonssons släktregister över Nås sockens befolkning.


Registret sträcker sig från mitten av 1500-talet till början av 1900-talet.


En del omfattar "Tjänstemän". Kyrkoherdar, apotekare, läkare, postmästare, kronolänsmän, fabriksförvaltare och kronofogdar. etc.                                         ( pdf-fil utan sökfunktion. Bläddra!)
En del listar "Släkt- gårdsnamn" och anger med nummer var i det stora registret respektive namn förekommer.                                                                                  ( pdf-fil utan sökfunktion. Bläddra!)Det stora registret "Släkter Nr 1 - Nr 6106".                               ( pdf-fil med sökbara nummer.)Uppbyggnaden av registret:

Vem var

Gabriel Jonsson?

① Familjefaderns nummer


② Familjefaderns bytillhörighet. Om han byter bytillhörighet anges även nästa by.


③  Familjefaderns namn. Datum för giftemål. Hustruns namn. Barnens namn.


④ Familjefaderns fars nummer. Hustruns fars nummer.


⑤ Födelseår och födelsedag. I vissa fall dopdag. Familjefaderns och hustruns rspektive födelseby.


⑥ Barnens nummer om de bildar familj. Ev hustruns nummer om hon blir änka och gifter om sig.


⑦ Dödsdatum. Ev utflyttning från socknen.


⑧ Dödsorsak.


⑨ Div upplysningar; flyttning, soldattjänst, förtroendeposter etc.