Musik

Gammal brudmarsch efter Tillmans Sara. (KE Forsslund: Nås)

Nås spelmanslag spelade 1977 in en LP (COOP LP 278) med titeln;


Musik på Ingmarsgården. Låtar från Nås socken med Nås spelmanslag.


Riksspelman Knis Karl Aronsson skrev denna introduktion på skivomslaget:


”Bland Dalarnas berömda bygdedialekter i spelet intas en självklar och förnämlig plats av vad vi i allmänhet kallar västerdalsspel. Av naturliga orsaker kan släktskap med norsk och värmländsk musik här spåras. Bland västerdalsbygderna intar Nås sedan äldsta tid en central plats i Dalarnas historia. Nås kan också visa på en rad intressanta minnen från gammal tid. Även när det gäller landskapets folkmusik intar Nås en rangplats. Många låtar, musikaliskt sett såväl ålderdomliga och gripande som danslystna och livgivande, finner man ännu friskt använda i denna sköna bygd. Nyttjande av de gamla instrumenten som exempelvis vallhorn och säckpipa ännu till vår tid och oavbrutet behållande av de gamla visorna och låtarna talar om trohet mot ett förnämligt musikaliskt arv. Det har också kommit till användning och uttryck i flera sammanhang i vår tid. Det är en uttalad förhoppning hos såväl spelmännen i Nås som i hela vårt Dalarna – att detta omistliga arv alltfort skall dokumenteras och bestå och förkovras till glädje för oss alla – givetvis även för de många lyssnarna som i allt större skaror samlas kring vår folkmusik.”

Knis Karl Aronsson


Spelmännen på skivomslaget är från vänster: Erik Blixt, Sjö Erik Larsson, Arne Sundquist, Esbjörn Jonth, Lissjanis Lars Olsson, Elis Larsson, Hed Kerstin Larsson, Erik Gästgivar, Gösta Zackrisson, Algot Lissjanis och Bo Harry Sandin.

Pojken på brunnen är Esbjörn Jonths son Mats.

Foto Anders Eriksson, Dala-Järna

Tillmans Sara

Tobaksspinnarstämmans egen sida