Tillmans Sara

Gammal brudmarsch efter Tillmans Sara. (KE Forsslund: Nås)

Tillmans Sara med tvillingarna. Foto från Göran Samuelsson

Texten tidigare publicerad i Nåsvargen 2014 1. Samtliga bilder från Göran Samuelsson.


Ett fynd i ett gammalt  fotoalbum!


Ett foto på en kvinna med två små barn i famnen, jag vänder på kortet och läser följande:

”Tillmans Sara med Emma och Maria, ensam med två barn, karln fällde ihjäl sig. Töserna, tvillingar, de föddes i Borg, Nås.”

 

Nu var frågan, är detta Tillmans Sara som man sett på vykort, där hon blåser vallhorn och som fick en så olycklig start in i vuxenlivet?


Nu vaknar mitt intresse för att utröna en del av hennes historia. Med efterforskning hittar jag snart Sara Olsdotter, f.1846-12-27 i Flatfäbodarna, Nås Finnmark, d.1935 i Lindesnäs. Hon får tvillingflickorna Emma och Maria 1871-12-28. Fadern okänd. Allt stämmer så långt men kan jag knyta denna Sara till Tillmans Sara med vallhorn?


Jag kontaktar Gerd Friberg i Lindesnäs. Hennes mormor var Saras dotter Katarina Erika. Och nu var jag på rätt spår! Enligt uppgift så skulle fadern till tvillingarna vara en skogsarbetare från Tyfors/Säfsen. Vid mina efterforskningar i dödböckerna från Säfsen så fann jag en Johan Bork f.1832. Som dödsorsak angavs : skadades livsfarligt vid skogsfällning den 1:a juli 1872 då ett träd föll över honom. Denne Johan arbetade som dräng 1870 hos sin syster Emma Bork och hennes make Jan Petter Jansson i Nederborg. Detta par hittas också som faddrar i födelsboken vid tvillingarnas dop. På baksidan av kortet står ju också skrivet att de är födda i Borg!

I maj 1872 flyttar Johan tillbaka till Säfsen och tre månader senare har han förolyckats. Kan han vara tvillingflickornas fader?


Saras föräldrar var Tillmans Olof Olsson f.1803, Flaten, Nås Finnmark. Maria Lisa Larsdotter f.1807, Slätten, Järna Finnmark.

Sara hade alltså skogsfinska rötter, fadern härstammar från bl.a Bertil Pålsson Hyyryläinen, Flatbyn och hennes mor från Pål Hansson Vilhuinen, Digerliden.


Hennes familj flyttade till Noret, Dala-Järna år 1854. Sara städslades som piga vid Lindesnäs Bruk 1866. Hon var sedan skriven hos föräldrarna i Noret mellan 1868-1880. Under dessa år tjänstgjorde hon bland annat som piga i Snöån, Dala-Järna.


Sara födde tvillingflickorna 1871, sen levde Sara ogift med barnen fram till 1880, då hon gifte sig med Johan August Svensson inflyttad från Grangärde, f.1829, Adelöf, Jönköpings Län.

Johan August arbetade som garveriarbetare och de blev bosatta i Utanhed i Nås. Han avlider 1887.

Sara föder två döttrar Katarina Erika (Ersdotter) 1888 och Anna 1890 i Utanhed.

Samma år som Anna föds gifter Sara sig andra gången, 1890, med änkemannen, Tuppens Anders Andersson f.1821, Skansbacken, Nås, hans tredje gifte. De fick också tvillingar, sonen var dödfödd men dottern överlevde, Albertina 1891.

Tuppens Anders hade 8 barn i första giftet med hustrun Karin Olsdotter som dog i lungsot 1879. Hustrun i andra giftet, Anna Olsdotter, blev ihjälstångad av en tjur 1888. Anders avled 1909.


Sara bodde 1910 hos sin dotter Katarina Erika i Lindesnäs, gift med Bajer Lars Persson.


Göran Samuelsson

Dala-Järna

goran@dalahorse.info


Vallhorn. Foto från Göran Samuelsson
Tillmans Sara i unga år. Foto från Göran Samuelsson
Tillmans Sara. Foto från Göran Samuelsson
Familjen Tuppens Anders Andersson. Foto från Göran Samuelsson
Tillmans Sara med barnbarn. Foto från Göran Samuelsson
Tillmans Sara. Foto från Göran Samuelsson

Vet någon var denna bild är tagen?

Foto Anders Eriksson

Från LP:n "Musik på Ingmarsgården. Låtar från Nås socken med Nås spelmanslag" (COOP LP 278 år 1977). Spår 10 på sid A.

Hornlåt efter Tillmans Sara (KE Forsslund).

"Denna hornlåt är inte någon vallåt i egentlig bemärkelse utan snarare en psalm eller visa med religiös text. Tillmans Sara brukade blåsa låten på ko- eller bockhorn då hon om sommarkvällen slutat sitt arbete i fäboden"