Kontakt

Kontaktinfo:Ordförande                            Ingvar Rosén                 T 070-569 22 60                      roseningvar@gmail.com


Gunnar Tysks Minnesfond    Britt-Marie Wiklund         T 070-368 62 53


Nåsvargen redaktion             Hed Kerstin Larsson       T 070-395 88 95    


Nåsvargen försäljning            Per-Erik Jonth                T 070-2649123     


Medlemsfrågor                      Marianne Flodin             T 070-331 34 59


Sekreterare                           Ulf Närsjö                       T 073-941 17 11                        ulf.narso@gmail.com


Webredaktion                        Håkan Klingenberg       T 070-561 30 48                                                   

 hkl@du.se

pejonth@gmail.com