Kontakt

Kontaktinfo:Ordförande                            Bengt Ehnström             T 0281-30148


Gunnar Tysks Minnesfond    Britt-Marie Wiklund         T 070-368 62 53


Nåsvargen redaktion             Dåpp Inger Larsson       T 0281-30106, 070-8778601     


Nåsvargen försäljning            Per-Erik Jonth                T 070-2649123     


Medlemsfrågor                      Marianne Flodin             T 070-331 34 59


Webredaktion                        Håkan Klingenberg       T 070-561 30 48