Bli medlem

Som medlem stöder du programverksamheten, Lisskvarngården, övriga byggnader och inte minst Nåsvargen.Medlemsavgift 100 kr/år.


Sätt in beloppet på plusgiro 67 99 17-5. Glöm inte att skriva avsändare!


Kontaktperson Marianne Flodin, T. 070-331 34 59.
Om du själv vill hjälpa till med arbetet i föreningen, kontakta Bengt Ehnström, T 070 422 60 03. Allt slags kunnande är välkommet!


pg 67 99 17-5


100 kr


Skriv avsändare!