Styrelse

Nås Hembygdsförening

Styrelse 2019

Ordinarie ledamöter:

Ordförande:                      Ingvar Rosén

Vice ordförande:               Bengt Ehnström

Kassör,

serveringsansvarig:          Marianne Flodin

Sekreterare,

byggnadsantikvarie:          Eva Fransson

Gårdsfogdar:                    Torsten Eirydh

                                          Lennart Blixt

Magasinsfogde:                 Bengt Ehnström

Utställningsansv:               Skans Vicky Airey

Facebookansv:                 Justina Evans Ward


Suppleanter:

                                          Per-Erik Jonth

                                          Henrik Sandahl

                                          Kerstin Söderman

                                          Ulf Närsjö

                                          Mats Jonth

                                          Willy Gustavsson