Styrelse

Styrelse


Ordförande

Ingvar Rosén


Ordinarie ledamöter

Marianne Flodin

Ulf Närsjö

Byns Mats Larsson

Skans Vicky Airey

Willy Gustavsson

Mats Jonth


Suppleanter

Petra Jonth Axelsson

Per-Erik Jonth

Kerstin Söderman

Bons Erik Larsson

Bengt Ehnström


Revisorer

Åke LInder

Thomas Bajer


Revisorsuppleant

Hans Klingenberg


Valberedning

Styrelsen gemensamt, Ulf Närsjö ansvarig