Styrelse

Styrelse


Ordförande

Ingvar Rosén


Ordinarie ledamöter

Petra Jonth Axelsson   vice ordförande

Marianne Flodin            kassör

Ulf Närsjö                      sekreterare

Byns Mats Larsson

Skans Vicky Airey

Willy Gustavsson

Mats Jonth

Oskar Lövlie Kanazawa


Suppleanter

Per-Erik Jonth

Kerstin Söderman

Bons Erik Larsson

Bengt Ehnström


Revisorer

Åke Linder

Thomas Bajer


Revisorsuppleant

Hans Klingenberg


Valberedning

Styrelsen gemensamt, Ulf Närsjö ansvarig