Styrelse

Styrelse


Ordförande

Ingvar Rosén


Ordinarie ledamöter

Bengt Ehnström

Marianne Flodin

Byns Mats Larsson

Skans Vicky Airey

Willy Gustavsson

Eva Fransson

Mats Jonth


Suppleanter

Ulf Närsjö

Petra Jonth Axelsson

Per-Erik Jonth

Kerstin Söderman

Bons Erik Larsson


Revisorer

Åke LInder

Thomas Bajer


Revisorsuppleant

Hans Klingenberg


Valberedning

Styrelsen gemensamt, Ulf Närsjö ansvarig