Minnesfond

Plusgiro 440 16 00-4       


Kontakt kondoleanser:

Britt-Marie Wiklund

Heden 28

786 93  Nås


Tel 070-368 62 53

Gunnar Tysks Minnesfond

Ur stadgarna: Fonden har bildats genom insamling från allmänheten med anledning av Gunnar Tysks bortgång 1976 01 14.


Ändamål: Avkastningen ska gå till ändamål som främjar hembygdskulturen i Nås.


Förvaltare: Fonden förvaltas av Nås hembygdsförenings styrelse, vilken har efter infordran av yttrande från en representant för Gunnar Tysks anförvanter att besluta om till vem eller vad fondens avkastning skall gå.


Utdelning: Utdelning sker när förvaltaren så bestämmer, dock högst en gång per år.


Kassör: Britt-Marie Wiklund Tel 070-368 62 53.