Dalpilen

Bosse och Lena Westling har sammanställt artiklar från tidningen Dalpilen.

För att köpa dessa, kontakta dem direkt;

070-340 69 83

webprof3@gmail.com

Ur tidningen Dalpilen

Nyheter från Äppelbo, Järna och Nås västra finnmarker 1875 - 1926

56 sid. A4-format

Pris 150:-

Ord och uttryck från Nås västra finnmark.

Särtryck ur C-uppsats vid Mälardalens högskola 2002.

18 sid A4

Pris 20:-

Ur tidningen Dalpilen (utkom 1854 - 1926)

Nyheter från världen i allmänhet och Dalarna i synnerhet

Nu var det 1913

Året då man pratade om

Ufbergsmördaren, tattarplågan och kapten Sundstedts flygbragder.

52 sid. A4-format

Pris 100:-

Ur tidningen Dalpilen

Nyheter från Lindesnäs och Nås östra finnmarker 1853 - 1926

56 sid. A4-format

Pris 150:-

Ur tidningen Dalpilen (utgiven: 1854 - 1926)

"Finnarnes invandring i Sverige"

Särtryck: en artikelserie av POW (?) publicerad i tidningen 10/4 - 22/5 1896

16 sid. OBS format A5 (halvt A4) OBS

Pris 20:-

Ur tidningen Dalpilen (utkom 1854 - 1926)

Nyheter från världen i allmänhet och Dalarna i synnerhet

Nu var det 1914

året man pratade om Bondetåget, Banktjufven Lindgren och Brandkatastroferna i Rättvik.

56 sid. A4-format

Pris 100:-

Ur tidningen Dalpilen (utgiven: 1854 - 1926)

Säfsnäs Del I

Nyheter från: Säfsnäs, Fredriksberg, Strömsdal, Gravendal, Ulriksberg, Tyfors m. fl. byar.

54 sid. A4-format

Pris 150:-

Ur tidskriften YMER 1881,

"Sveriges finnmarker,"

föredrag vid sammankomsten 20 maj 1881 av J. F. N. Arosenius

Särtryck ur tidskriften.

16 sid. OBS format A5 (halvt A4) OBS

Pris 20 kr.


Ur tidningen Dalpilen (utgiven: 1854 - 1926)

Nyheter från världen i allmänhet och Dalarna i synnerhet

Nu var det 1915:

Året man pratade om De tandlösa beväringarna, mordet på lappkateketen och rättegången mot Joe Hill

48 sid. A4-format

Pris 100:-