Lästips

Jerusalemsfararna


Selma Lagerlöf "Jerusalem I och II"


Lars E. Lind/Tord Wallström "Jerusalemsfararna"


Mia Gröndahl "Drömmen om Jerusalem"


Anne-Kristine Pettersson "Larsarenerna i Nås, om svensk emigration till Jerusalem"


Edström, Larsson, Jonth "Bron mellan Nås och Jerusalem"


Skans Victoria Airey "From Nås to Jerusalem"


Larsson "Några glimtar från Nåskolonin i Jerusalem"


Olof Fahlén "Nåsbönderna i Jerusalem"


Ivar Holmén "Samband och motsatser mellan larsoniternas och fribaptisternas separatistiska verksamhet i Nåsbygden före och efter emigrationen till American colony i Jerusalem 1896"


Edith Larsson "Dalafolk i heligt land"


Nås Hembygdsförening (Olsson/Hedemo) "Josefs kusiner berättar"

Nås


Franz Daniel Craelius "Beskrifning öfwer Nås socken i Westerdals fögderi i Stora Kopparbergs län"


Karl Erik Forsslund "Nås, Med Dalälven från källorna till havet"


Hedin m.fl. "Järna, Nås, Äppelbo del I"


Ihlar m.fl. "Jårna, Nås, Äppelbo del II"


Maximilian Axelsson "Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen"


Adelswärd, Gottlieb, bröderna Gahn "Resa i Dalarna 1765"


Svenska gods och gårdar


Gabriel Jonsson "Släkter i Nås socken I o II"


Skans Torsten Nilsson "Nås socken i Västerdalarna : befolknings- och odlingsutveckling fram till storskiftet 1803-06"


Lindorf Hedström "Nåsbönder och finnmarksbor inför häradstinget i Nås, Västerdalarna åren 1691-1714"


Hilkka Alm "Lindesnäs historia" I, II, III


Jan Henrik Swahn "Lingonkungen"


Linda Olsson "Nu vill jag sjunga dig milda sånger"


Margareta Jonth "Klädd i Nås"


Henriette Bixo Johnson, Björn Johnson "Husen i Heden" 

Finnmarken


Henry Matsson "Nås finnmarker"


”Svenskfinnar, Axel Berglund berättar” 2006


"Skogsfinnarna i Skandinavien" häfte 2006


Carl Axel Gottlund, "Dagbok öfver dess resor på finnskogarne i Dalarne, Helsingland, Vestmanland och Vermland år 1817"


Stina Falk "I Nås finnmark 1878-1880"


Bo Westling  "Finnmarksmål : några iakttagelser av dialektbruk i Nås västra finnmark"


Harald Bergsten "Närsen"


Thure Johansson "Sågverken på Vansbros finnmarker fd Järna och Nås socknar"


Bosse o Lena Westling "Tryckt i tidningen Dalpilen 1875-1926 om Lindesnäs o Nås östra finnmarker"


Bosse o Lena Westling "Tryckt i tidningen Dalpilen 1853-1926 om Lindesnäs o Nås östra finnmarker"


Byström m.fl. "Håvberget"