Start

Finns hos:

  • Nås Servicecenter/Tempo/Gulf
  • Nickusboden

Köp senaste Nåsvargen!

För kondoleanser

Gunnar Tysks Minnesfond


pg 440 16 00-4


Tel 070-368 62 53


alternativt

Nås Hembygdsförening


pg 67 99 17-5


Tel 070-331 34 59


Lördag 20/7 Slåtterdag vid Lisskvarngården. Kl 12-16.


Blomstervandring med Bengt Ehnström, slåtter med häst, lieslåtter, hässjning av hö. Ta gärna med egen lie och räfsa!


Från kl 13 servering av sill, potatis, tunnbröd. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

Bildserie: Byns Erik och Byns Lars hässjar vid Faktens i Skansbacken 1978.

Fler än 40 gamla Nåsvargar finns att läsa.

Släktforska med hjälp av Gabriel Jonssons släktregister.

Lista med alla utvandrare från Nås 1846 - 1929. Ny sida "Emigration".

Sida med flera hundra gamla Nåsbilder.

"Läsning". Publikationer med Nåsanknytning.

Ett flertal gamla ljudinspelningar.

Bio! Gå till "Bildarkiv".