Program 2022

30/4    Valborgsmässofirande på traditionellt vis: manskören och vårtalet av Bengt Ehnström i kyrkan kl 20.00. Brasan tänds cirka 21.00. Fyrverkeri.26/5    Gökotta vid Lisskvarngården i samarbete med Svenska kyrkan. Kl 8.00 gudstjänst med Torbjörn Axelsson. Bengt Ehnström berättar om vårens framskridande i naturen. Kaffeservering.25/6   Midsommarfirande vid Lisskvarngården kl. 14.00. Majstångsresning och dans kring stången till musik av Nås spelmanslag. Christina Warg underhåller. Kaffeservering.29/6   Byvandring i Heden kl 18.30. Samling vid Gölslottet/Villa Heden. Vi går runt och samtalar om platser och gårdar. Du som har kunskap om byn, kom med och dela med dig av den! Ta gärna med fika, så tar vi en gemensam paus på någon lämplig plats.23/7   Slåtterdag vid Lisskvarngården kl 12-16. Blomstervandring med Bengt Ehnström, slåtter med häst, lieslåtter, hässjning av hö. Ta gärna med egen lie och räfsa! Demonstration av gamla hantverk. Från kl 13 servering av sill, potatis, tunnbröd. Samarrangemang med Natur­skyddsföreningen.3/8     Allsångskväll på Lisskvarngården kl 18.30 med Hasse och Putte Ström. Inomhus vid regn. Servering. 

Under sommaren blir det boksläppskalas! Då kommer boken ”Klädd i Nås”, om klädedräkten i socknen från 1600-talet och framåt. Den ges ut av Margareta Jonth i samarbete med Nås hembygdsförening och Nås hemslöjdsförening. Datum ej bestämt ännu men håll ögonen öppna efter annons!


Årets evenemang kungörs på anslagstavlorna i Nås med omnejd och annonseras i lokalbladet. Se också föreningens hemsida www.nashembygd.se

 


Lisskvarngården visas efter överenskommelse på tel: 0281-30148, 070-422 6003 eller 070-331 3459 under tiden 20 juni - 5 augusti. Kan också visas andra tider - ring ovanstående nummer.


Tidningen Nåsvargen utkommer 2 ggr per år, till midsommar och till jul. Den säljs på ”Tempo”, på Hemslöjden ”Nickusboden” och på Lisskvarngården, när den är öppen.

 


Medlemsavgiften för 2022 är 100:-, betalas till pg 67 99 17 – 5. Uppge givarens namn tydligt.


Extra tillskott emottages tacksamt till samma pg, som bidrag till de kostsamma takrenoveringarna på logen och stallet. Uppge gärna givarens namn tydligt.


Program 2022

»   Curabitur