Styrelse

Nås Hembygdsförening

Styrelse 2017

 

 

 

 

Bengt Ehnström ordförande

Ingvar Rosén vice ordförande

Marianne Flodin kassör

Justina Evans Ward sekreterare

 

 

Eva Fransson

Skans Vicky Airey

Lennart Blixt

Gunilla Ehnström

Torsten Eiryd

Willy Gustavsson

Mats Jonth

Ulf Närsjö

Kerstin Söderman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webredaktör Håkan Klingenberg web@nashembygd.se