Kontakt

Nås Hembygdsförening

Kontaktinfo:

 

 

Ordförande Bengt Ehnström T 0281-30148

 

Gunnar Tysks Minnesfond Britt-Marie Wiklund T 0281-30198

 

Nåsvargen redaktion Dåpp Inger Larsson T 0281-30106, 070-8778601

 

Nåsvargen försäljning Per-Erik Jonth T 0281-30080, 070-2649123

 

Medlemsfrågor Marianne Flodin T 0281-30524

 

Webredaktion Håkan Klingenberg

 

 

webredaktör Håkan Klingenberg web@nashembygd.se